Bezpečnostné sklá

V našej ponuke bezpečnostných skiel sa nachádza vrstvené bezpečnostné sklo VSG. Toto sklo sa skladá z dvoch a viacerých vrstiev rovnakej alebo rôznej hrúbky, ktoré sú spojené bezpečnostnou, vysoko elastickou fóliou PVB alebo EVA. Tá zabezpečí, že v prípade akéhokoľvek porušenia alebo rozbitia ostane sklo v celku. Sklo si teda udrží svoj tvar až pokiaľ nie je sklo vymenené. Využitie majú tieto sklá pri markízach, presklených priečkach, pochôdzkových sklách a pri rôznych typoch ochranných zábradlí. Dokážeme vyrobiť bezpečnostné sklo v rôznych rozmeroch, hrúbkach a hmotnostiach. Okrem toho, vieme opracovať bezpečnostné sklá pieskovaním rôznych motívov a tvarov, lakovaním, olepovaním farebnou fóliou. Záleží len na vašich požiadavkách.

Ďalším produktom z bezpečnostných skiel je tvrdené (kalené) bezpečnostné sklo ESG. Tento typ skla má zvýšenú mechanickú a termickú odolnosť. To znamená, že sklo sa zahrieva na teplotu 620° a následne sa prudko ochladzuje vzduchovou sprchou. Týmto činom sa ochladí povrch skla, no vnútorná vrstva ostáva teplá. Tento proces nazývame kalenie. Spočíva to v tom, že vznikne na povrchu tlakové napätie, docieli sa ťažné pnutie vo vnútri skla a vďaka tomu sklo získava nové vlastnosti. Kaliť sa môže akýkoľvek typ skla, ktorý musí byť finálne opracovaný pred samotným procesom kalenia, nakoľko opracovanie skla po kalení už nie je možné. Vďaka kaleniu bezpečnostné sklá ESG získajú odolnosť voči úderom, zvýši sa ohybová pevnosť a tepelná odolnosť. Pokiaľ sa sklo poruší a je narušená rovnováha skla, sklo sa spontánne rozpadne na malé a neostré úlomky. Tieto vlastnosti zabezpečia zvýšenú ochranu v blízkosti takéhoto skla. Tento typ bezpečnostného skla sa využíva tam, kde sa kladú vysoké požiadavky na bezpečnosť a pri fasádnom zasklení. Bezpečnostné sklá sa využívajú naozaj skoro všade. Či si predstavíte celosklenené dvere, steny, výplne zábradlia, sprchové kúty. Pri stolových doskách, pultoch, dvierkach, nakoľko je podľa nových noriem nutné použitie skla ESG. V priemysle a stavebníctve sa bezpečnostné sklá používajú do dverí a kabín žeriavov, telefónnych kabín, zastávok, protihlukových stien pre diaľnice a železnice. Taktiež bezpečnostné sklo sa nachádza pri krbových kachliach, squashových ihriskách, na ochranu divákov v športových halách.