Kalené bezpečnostné sklá ESG

Tepelne tvrdené bezpečnostné sklo – ESG je tepelne spracované základné sklo FLOAT, ktoré po procese tepelnej úpravy získa nové rozloženie vnútorného napätia. Po ohriatí na teplotu okolo 620 °C a následnom rýchlom ochladení vzduchovou sprchou zostane vnútorná časť teplá a na povrchu dochádza k prudkému ochladeniu.

Po tejto tepelnej úprave skla zostane vo vnútri ťažné pnutie, zatiaľ čo na povrchu vznikne tlakové napätie. Nové rozloženie napätia má vplyv na podstatnú zmenu vlastností skla, sklo získa odolnosť proti nárazu, zvýši sa jeho pevnosť a tepelná odolnosť.

Po jeho rozbití dochádza ku vzniku veľkého množstva malých neostrých čiastočiek, riziko poranenia je teda znížené na minimum. Tepelne tvrdené bezpečnostné sklo – ESG sa používa všade tam, kde sú kladené zvýšené nároky na bezpečnosť. Je možné ho použiť pri horizontálnom, vertikálnom alebo šikmom zasklievaní a to buď samostatne alebo ako súčasť izolačného alebo vrstevného skla.

Výrobné hrúbky skla: 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 15 – 19 mm.

Tepelne tvrdené bezpečnostné sklo musí byť opracované pred procesom kalenia, následné opracovanie okrem pieskovania a vrstvenia, už nie je možné.

Základné vlastnosti tepelne tvrdeného skla:

  • zvýšená odolnosť proti prudkým zmenám teplôt
  • použiteľné v rozsahu teplôt od –80 °C do 200 °C (krátkodobo + 300 °C)
  • zvýšená odolnosť proti oteru
  • trojnásobná odolnosť proti nárazu (úderu)
  • päťnásobne zvýšenú mechanickú pevnosť

Oblasť použitia tvrdeného bezpečnostného skla:

Celosklenené systémy dverí, sklenené priečky, fasádne sklá, bezpečnostné izolačné sklá, deliace steny, zábradlia a galérie, bezpečnostné bariéry, okná a sklá odolné proti nárazom lopty pri športe, izolačné dvojsklá a podobne.