Lepené bezpečnostné sklá VSG

Bezpečnostné sklo zaisťuje aktívnu aj pasívnu bezpečnosť.
Pasívna bezpečnosť je ochrana človeka pred vážnym zranením, spôsobeným napr. rozbitým sklo.
Aktívna bezpečnosť spočíva v ochrane človeka, alebo jeho majetku, pred násilným vniknutím.
Bezpečnostné vrstvené sklo – VSG – sa skladá z dvoch alebo viac tabúl skla spojených vysoko elastickou fóliou.

Pri jeho rozbití drží pružná vrstva fólie medzi sklami sklenené úlomky a nevznikajú voľné črepy s ostrými okrajmi. Naviac, otvor v skle zostáva vďaka tejto pružnej vrstve stále uzavretý.

Použitie: presklenie výkladov, okien, zábradlí, sklenené steny, izolačné dvojsklá a trojsklá, a pod.