Izolačné trojsklá

Izolačné trojsklá sú vyrábané z troch tabúľ skla. Princíp výroby je rovnaký ako pri izolačných dvojsklách. Medzi jednotlivými tabulami skla sa nachádza dištančný profil, ktorý je rôzne široký. Dištančné profily sú plnené vysúšacími prostriedkami, ktorý zabezpečí, aby nevznikala vlhkosť medzi sklami a následná kondenzácia vodných pár. Sklá sa spájajú organickým a trvale plastickým tmelom, ktorý taktiež zabraňuje prenikaniu vlhkosti. Vonkajší rám je izolovaný taktiež pružným tmelom, ktorý má vynikajúce fyzikálno-mechanické vlastnosti. Využitie izolačných trojskiel je rôznorodé. Najčastejšie sa využívajú však na presklenie eurookien alebo plastových okien. Rámy týchto okien však musia byť prispôsobené na izolačné trojsklá. Izolačné trojsklá sa dajú osadiť aj do klasických rámov, no musia sa vymeniť zasklievacie lišty. Toto riešenie sa realizuje, pokiaľ je nepostačujúca tepelná izolácia.